חלק גדול מהאובדן הנגרם לעסקים נובע מחוסר ארגון סדר.

ארגון וסדר הינם אבני יסוד בחיים בכלל ובעסק בפרט, שהרי קיומו של העסק מותנה בהנבת רווחים בסוף התהליך.

ארגון וסדר מתחיל בהגדרת תפקידים ותחומי אחריות של כל אדם בתוך המשוואה.

יש לידע את סביבת העבודה בהגדרות אלה בכדי ליצור שת"פ יעיל ופורה.

כאשר הסדר והארגון מובילים את המערכת כל הפרעה, חריגה או ליקוי – בולטים לעין וניתן לתקן אותם בהקדם .

לסדר וארגון בכל שלבי וחלקי העסק כולל נהלי עבודה ברורים והסברה של מה מותר ומה אסור וכיצד לנהוג, מונעים חלק חשוב מהאובדן ובכך מגדיל את רווחיות העסק .

מתוך הספר "סוד התוצאה".

 

תגובות

להשאיר תגובה