מפקחים על הסביבה

הוכשרו 24 פקחי סביבה עירוניים מקרב פקחי העירייה, אשר יעבו את מערך האכיפה העירוני וייאכפו עבירות סביבה, בכללן הקמות רעש, השלכת פסולת, פגיעה במפרץ ועוד.

השבוע (א’) העניק ראש העירייה- מאיר יצחק הלוי לפקחים את תעודת הפקח המרחיבה כאמור את סמכותם לאכוף גם עבירות איכות סביבה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית- סמכויות פקחים תשס”ח- 2008).

 

באמצעות תעודות אלה יוכלו הפקחים לאכוף חוקים כגון חוק שמירת הניקיון, חוק למניעת מפגעים, חוק אויר נקי, חוק שמירת הסביבה החופית ועוד חוקים נוספים ובדרך זו לאפשר לתושבי אילת ואורחיה איכות חיים טובה יותר. “אתם מופקדים על איכות החיים של תושבי העיר ואורחיה ואני רואה בכך את אחת מהמשימות החשובות שלנו, לאפשר לכולם איכות חיים טובה ויותר מכל, תחושת ביטחון שיש מי שדואג להם” ציין ראש העירייה ובאותה הזדמנות גם ברך את הפקחים על המסירות והרצינות שהביעו לעניין.

 

כידוע, עיריית אילת אכפה עד היום חוקי עזר עירוניים בלבד שמטבע הדברים לא תמיד נתנו מענה שלם לסוגיית העבריינות הסביבתית. היכולת לאכוף מכוח חקיקה ראשית לצד צוות אכיפה מוגבר יאפשרו, מתן קנסות גבוהים יותר במידה משמעותית לעבירות כגון השלכת פסולת.  כל זאת לצד כלים יעילים יותר לאכיפת מפגעי רעש שונים בעיר וטיפול יעיל ומקיף יותר כנגד עבריינים סביבתיים סדרתיים. למותר לציין, כי בתי המשפט נוהגים לגזור עונשי קנס כבדים במקרים של עבירות סביבתיות ואילו אפשרויות האכיפה החדשות יהוו כלי הרתעתי וענישה אפקטיביים מול עבריינים אלה. משכך, במהלך חודש מרץ בוצע ריענון כללי לכל פקחי העירייה המוסמכים בנושא האכיפה הסביבתית. את הריענון העבירו התובע העירוני עו”ד יריב אבישור ועו”ד שירי שפירא שליוותה את מהלך המעבר של העירייה לאכיפת חיקוקי הסביבה. כעת לאחר שיש בידי העירייה, פקחים מוסמכים לחוקי הסביבה ניתן יהיה לאכוף עבירות סביבה ביעילות רבה יותר ובכך לאפשר לתושבי העיר, אורחיה ולסביבה איכות חיים טובה יותר.

 

תגובות

להשאיר תגובה