מפרגנות

פינת הפרגון עמה פותח ראש העירייה -מאיר יצחק הלוי את ישיבות המועצה הוקדשה בשבוע שעבר (ד׳) למועצת הנוער העירונית הנבחרת. הנהגת העיר וחברי המועצה נחשפו לפעילות הנוער בעיר, לתהליך בחירת הנהגת מועצת הנוער ובעיקר הקשיבו לדרישות בני הנוער בעיר.

כידוע, מידי ישיבת מועצת עיר מקדיש ראש העיר את תחילת הישיבה לפינת הפרגון. בשבוע שעבר כאמור הוקדשה פינת הפרגון לנציגי מועצת הנוער העירונית הנבחרים. מועצת הנוער העירונית הינה הגוף הנבחר לייצג את הנוער בכיתות ז’-יב’ בפני מקבלי ההחלטות המבוגרים, ותפקידה להשמיע את קולו של הנוער, לדאוג למימוש זכויותיו, חובותיו ותרבות הפנאי שלו. ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי, שפתח את ישיבת המועצה ברך את הנהגת מועצת הנוער העירונית הנבחרת והזמין את החברים להשתתף בישיבות מועצת העיר באופן קבוע ובנוסף, ביקש מיו”ר המועצה הנבחרת – אמונה אדאף, להצטרף לוועדת החינוך כדי שעמדתו של הנוער תושמע בוועדה חשובה זו “מותר ורצוי שתביעו את עמדתכם, דעתכם, ותביאו גם נושאים לסדר היום, זה מאוד-מאוד חשוב שקולכם יישמע” הוסיף ראש העירייה. 

לפני כשבועיים קיימה מועצת הנוער העירונית סמינר בחירות במסגרתו נבחרה הנהגת הנוער המורכבת מתלמידי התיכונים השונים שהם גם בוגרי מסגרות הפעילות השונות. סמינר הבחירות הוא הליך דמוקרטי, שהוא כשלעצמו תהליך לימודי מעשיר. יו”ר המועצה הנבחרת – אמונה אדאף, שהציגה בפני חברי מועצת העיר את ההנהגה הנבחרת ציינה בהתרגשות את תהליך הבחירה הדמוקרטי ואת משמעות פעילותה של מועצת הנוער העירונית “הפכנו למועצה הרבה יותר מגובשת וחזקה. כשהשנה כל ההנהגה שלנו היא בעצם הנהגה נשית”. חברי הנהגת מועצת הנוער העירונית הנבחרים הם: יו”ר המועצה- אמונה אדאף תלמידת בגין כיתה יא’, סגנית יושבת ראש – נועה פרלוביץ תלמידת גולדווטר כיתה ט’, יושבת ראש ועדת מבצעים – אמבר רביבו כיתה יא’ בית ספר רבין, יושבת ראש ועדת נוער וקהילה- אופק טליאס כיתה יא’ בית ספר בגין, יושבת ראש ועדת הדור הבא – פז איציק כיתה י בגין, יושבת ראש ועדת אתיקה ומשפט- מיכל דרבי כיתה ט’ רבין, דוברת – שנהב מלול כיתה יא’ רבין, מזכירה כללית – שיר עמרם כיתה יא’ רבין, מבקרת – גילי נגלר כיתה יב’ גולדווטר.

חברי מועצת הנוער העירונית שותפים לדיונים המתקיימים בוועדות השונות בעירייה ובמינהל שח״ק ואף מייצגים את הנוער במועצה המחוזית והארצית. עוד לוקחים בני הנוער חלק פעיל בדיונים בכנסת ובוועדות החינוך, התרבות והספורט, והוועדה לזכויות הילד. מטרתה של מועצת הנוער העירונית היא להוביל עשייה חברתית קהילתית לטובת בני הנוער, להשפיע על סדר יומם ולתת מענה לצרכיהם השונים. כחלק מפעילותה של מועצת הנוער, הם לוקחים חלק פעיל בשיעורי החינוך בבתי הספר ואף מעבירים שיעורי חינוך בנושא זכויות וחובות התלמיד, ויום הערכת המורה. בנוסף, יוזמים בני הנוער פעילויות קהילתיות חיוביות כגון שבוע אהבת חינם, פעילויות התרמה, חלוקת סלי מזון. חברי מועצת הנוער העירונית פועלים גם לטובת שעות הפנאי של בני הנוער על מנת לתת להם מקום ומענה לפעילות איכותית כגון: מסיבות נושאיות, פרוייקט שישי-חודשי, אשר מתקיים פעם בחודש בימי שישי, פעילות לבני הנוער ומסיבות בשיתוף גרעין מעשה וכתובת רחוב. 

 עוד במועצת הנוער העירונית פועלות ועדות שונות אשר מטרתן להוציא לפועל את התוכנית השנתית: ועדת מבצעים האחראית על תכני הפנאי של בני הנוער, ועדת נוער וקהילה אשר אחראית על החיבור לקהילה ועל הקשר בין הקהילה לנוער בעיר, ועדת אתיקה ומשפט האחראית לדאוג לזכויות וחובות הנוער, למימושן ולהפצתם למען יידעו. וועדת הדור הבא, שאחראית על פרלמנט הילדים, היא הועדה אשר מחנכת את דור העתידים של מועצות התלמידים ביסודי, מייצרת שכבת מנהיגים צעירים אשר בסופו של דבר יגיעו אל מועצת הנוער העירונית ויקחו בה חלק פעיל. ועדת הדוברות, אשר אחראית על קיום הקשר בין הנוער בעיר, מנהלת ומחדשת ערוצי תקשורת על מנת להגיע אל בני הנוער, וכמובן מדבררת החוצה את העשייה של המועצה. מלבד אותן ועדות למועצה מזכירה כללית, מבקרת וכמובן סגנית ויחד איתם הם דואגים לפעילותה התקנית של המועצה. בהתאם לתקנון המועצה אשר נבחר ברוב דמוקרטי.

כאמור, חברי מועצת העיר והנהגת העיר נחשפו לפעילות מועצת הנוער העירונית, שאלו שאלות, התרשמו וברכו אותם על העשייה החשובה והאיכותית למען הנוער בע

תגובות

להשאיר תגובה