לאחר שאישרה  מליאת הכנסת בקריאה ראשונה, הסדר מיוחד ל”איי תיירות”, במסגרתו תתאפשר פתיחת מלונות בעיר אילת ואזור עין בוקק, כל עוד ורמת התחלואה בהן נמוכה, קיים ראש עיריית אילת – מאיר יצחק הלוי דיון בעניין עם סגן שר הבריאות – יואב קיש ובכירי משרד הבריאות, ביניהם פרופ’ רוני גמזו ופרופ’ איתמר גרוטו. בדיון בו השתתפו גם סגן וממלא מקום ראש העירייה – אלי לנקרי המוביל את מתווה “מגן אילת” הוצגו בפני הגורמים מתווה אילת והאתגרים המיוחדים של העיר. ראש העירייה ציין, כי בהחלט קיימת אוזן קשבת לאילת ממשרד הבריאות. כל חברי ההנהלה הסכימו להגדרה של אילת כעיר מיוחדת וציינו, כי יסייעו לקידום יישום הצעת החוק.

מליאת הכנסת אישרה כאמור בקריאה ראשונה את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס’ 3) (אזור תיירות מיוחד – העיר אילת או אזור עין בוקק – חמי זוהר), התשפ”א-2020. מדובר בהצעה ממשלתית אליה הוצמדה הצעה פרטית של ח”כ איתן גינזבורג. 14 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת חוקה.

בהתאם להצעת החוק וכדי למנוע קריסה כלכלית של העיר אילת ואזור עין בוקק-חמי זוהר (ים המלח) ולאפשר לתושבי המדינה לנפוש באזורים אלה גם במציאות הקשה עמה מתמודדת מדינת ישראל בשל משבר הקורונה, ובשים לב למאפיינים הייחודיים של אזורים אלה, הן מבחינת ההסתמכות הכלכלית על הפעילות התיירותית הקיימת בהם והן מבחינת מאפיינים גאוגרפיים של ריחוק והפרדה משאר אזורי המדינה, מוצע לאפשר לממשלה לקבוע הסדר ייחודי של “איי תיירות” בעיר אילת ובאזור עין בוקק-חמי זוהר. על פי המתווה המוצע, כל עוד ורמת התחלואה באזורים אלה תהיה נמוכה, תתאפשר פתיחה של מתקני אירוח כהגדרתם המוצעת. יצוין כי בשלב מאוחר יותר, באופן הדרגתי ובהתאם לרמת התחלואה, תהיה אפשרות לפתוח גם עסקים נוספים באותם אזורים שישרתו את האורחים של מתקני האירוח.

במקביל, מוצע כי דרכי הגישה לאזורים אלה יהיו בפיקוח שיאפשר בקרה אפקטיבית ככל הניתן, במטרה לשמור על האזורים כאזורים “סטריליים”, תוך שמירה על רמת התחלואה הנמוכה בהם. לאזורים אלה יוכלו להגיע נופשים עם ממצא שלילי לנגיף הקורונה בבדיקה שערכו להימצאות הנגיף או שהחלימו מהנגיף, ובכך למזער את הסיכון להדבקה בנגיף ואת התפשטות התחלואה כתוצאה מפתיחת המלונות באזור זה.

תגובות

להשאיר תגובה